Orsa Slipstensmuseum


- ett Arbetslivsmuseum i Dalarna

Muséet består av hela det 2 kvadratkilometer stora Slipstensgruveområdet, med tillhörande museibyggnad, gruvstuga, hackstuga, ett stort antal gamla gruvor (dagbrott) och anläggningar från den gamla tillverkningen.

Dessutom finns Slipstensleden här. En 3,5 km lång vandringsled.

sten


Det går att boka in en guidning för en grupp, i Slipstensmuséet:
RING för bokning:
 
Annmari, tel. 070-689 14 65.

sten

 
Serveringen: Famous Moose 
Vardagar 10-14 lunch 11-14
Fredag 17-21 a la carte
Lördagar stängt
Söndagar 12-15 lunch o cafe
Välkommen!


      

                                                           
sten
Museibyggnaden invid Landsvägen i Mässbacken
Här finns  alla de gamla föremålen man förknippar med slipstenstillverkningen samt montrar som visar vilken oerhörd betydelse denna hade för Orsaborna under hundratals år. Här finns gamla redskap, fotografier med texter, uppbyggda miljöer från tillverkningen och livet i gruvstugan samt bearbetade slipstenar, brynen mm.
Museiguider finns på engelska, tyska och nederländska där alla museets texter är översatta. Här finns också broschyrer om aktiviteter, historia och karta över området med vandringsleden (Slipstensleden) inritad. Här finns också en gästbok, en uppbyggd gruvstugemiljö, utställning med prydnadsföremål av orsasandsten och en geologisk miniutställning med stenprover.

                      

                                                                                                       
Till vänster om foajén ligger en mindre konferenslokal samt ett smakfullt inrett café.


                  
sten
Gruvstugan och Hackstugan
En gruvstuga och en hackstuga finns också i området. Där bjuds man stiga in och uppleva den genuina arbetsmiljön och människornas dagliga liv förr i tiden när man deltar på de guidade Historievandringarna. Även här finns många museiföremål som gamla verktyg, slipstensämnen och redskap.
       
sten
Slipstensleden
 I Orsa Slipstensmuseum ingår hela gruvområdet med sina många gamla gruvdagbrott och avstjälpningshögar. Här kan man också njuta av en vandring längs Slipstensleden; en 3,5 km lång anlagd vandringsled med informationsskyltar.
Den går genom fin tallskog, frodig grönska under sommartiden och inte minst tar den dig med till dagbrotten. Här kan du föreställa dig forna tiders arbete med att bryta ämnen till slipstenarna. Du vandrar i din egen takt och utforskar miljön.

Läs mer om Slipstensleden här.

Kartor över gruvområdet med Slipstensleden inlagd finns i Slipstensbroschyrerna på 4 språk, längst ner på startsida
n.
sten
Kulturhistoriskt riksintresse
Den ursprungliga gruvdriften i Slipstensgruvorna är sedan länge nedlagd, och numera växer en c:a 100 år gammal granskog över de äldsta delarna av området. De gamla dagbrotten med tillhörande stigar är dock fortfarande väl synliga.
Det området betraktas idag som fornlämningsområde, och är av kulturhistoriskt riksintresse. 
     
Lindågruvan
I Lindågruvan finns bevarat en vinsch, ett järnvägsspår och vagnar och en hästvinsch. En del av den gamla gruvan är avmossad och visas vid Historievandringarna så som den fina fotoutställningen med gamla bilder
utomhus under tak.

I Lndågruvan samlas varje sommar Orsas aktiva slipstenshuggare för att arbeta med sitt hantverk. De har också en egen smedja på plats och verktyg och annan utrustning för slipstenstillverkning. Allmänheten är alltid välkommen att se och uppleva arbetet och ställa frågor. Dessutom finns möjlighet för den som vill att själva prova på att hugga en slipsten.
Läs mer om Slipstenhuggarna i Orsa.
'
sten
TILLBAKA