SLIPSTENSLEDEN
sten
Nya Slipstensleden

  
Vandrare sommaren 2016 
I Slipstensgruvorna kan man njuta av en vandring längs Slipstensleden; en 4 km lång anlagd vandringsled med informationsskyltar. Den startar i backen strax bakom museibyggnaden och är markerad med gula pilar på vita stolpar. Längs leden finns ett antal informationsskyltar uppsatta.

     

Leden
går genom fin tallskog och frodig grönska under sommartiden. Nyligen gallrades skogen som växt upp i den nyare delen av Slipstensgruvorna på västra sidan om Gruvbacksvägen. Den östra sidan av området är klassat som Kulturminne och naturen växer orört här. Undantaget är Lindågruvan som nyligen fått en del av gruvan avmossad och blottad för visning av forna tiders brytning. Den visas numera särskilt vid Historievandringarna.

     

        

Slipstensleden löper backe upp och backe ner där den slingrar sig mellan gamla varphögar och hålen efter dagbrotten. Här är det lätt att föreställa dig forna tiders arbete med att bryta ämnen till slipstenarna.  Du vandrar helt i din egen takt och utforskar miljön med hjälp av informationstavlorna utefter vägen och din karta.

Karta över gruvområdet med Slipstensleden
finns i Slipstensbroschyrerna på 4 språk som finns längst ner på STARTSIDAN. Klicka på din flagga bara.

   
Slipstensleden underhålls och sköts av Orsa Slipstensförening vars medlemmar varje vår jobbar hårt med att ställa den i ordning. Detta är särskilt viktigt efter den senaste gallringen som utfördes runt dagbrotten i västra delen av Slipstensgruvorna. Arbetet kommer att fortgå under 2015 och bland annat  görs en komplettering av informationsskyltarna.
   
Arbetet med NYA Slipstensleden 2016 står klart till Midsommar.

      

A. Slipstensmuseum

B. Vålgruvan

C. Ulasgruvan

D. Hampräta

E. Malungsgruvan + Hackstugan

F. Östermalmsgruvan

G. Lindågruvan

H. Gruvstugan

I. Skojersgruvan


Välkommen att vandra längs NYA Slipstensleden!

sten