Orsa Slipstensförening
Orsa Slipstensförening bildades 1996. Bygget av museet påbörjades med hjälp av Orsa kommun, Orsa Jordägare och EU-bidrag. Själva byggnaden blev klar under 1998, och kunde öppnas för besökare 1999. Då var fortfarande allt arbete med husen omkring och på gården kvar. Restaurangen kom också igång under år 2000. År 2001 utsågs Slipstensmuséet till "Orsas vackraste byggnad".

        

    


Föreningen har hela tiden arbetat med att ställa i ordning hela gruvområdet. Idag har man ansvaret och arbetar alltjämt för att utveckla verksamheten både i området i stort och inne i själva museet. Föreningen anordnar varje år flera stora och små evenemang, bl a Historievandringar, Temadagar för barn, Studiecirklar och föreläsningar, scenprogram och musikkvällar, och mycket mera. Man samarbetar med många aktörer. Detta samarbete är livsviktigt för att kunna genomföra dagens programverksamhet.

Orsa Slipstensförening är en ideell förening med ett 70-tal medlemmar idag. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Dessutom organiserar man arbetsgrupper vid behov, bestående av skiftande antal personer. Här finns alltså många ideella krafter som mycket engagerat gör sitt bästa för verksamheten.


Både fastigheten med Orsas Slipstensmuseum och det 2 kvkm stora området med Orsa Slipstensgruvor ägs idag av Orsa Sockensamfälligheter. För verksamheten i området och i museet ansvarar Orsa Slipstensförening däremot helt och hållet.


Slipstensföreningens ansvarsområden är
:
- att bevara Gruvstugan, Hackstugan, slogboden och den fantastiska miljön,
- att sköta och utveckla verksamheten i museet med dess samlingar,
- att bjuda in till musik- och kulturevenemang i de unika gruvmiljöerna,
- att hålla vandringsleden (Slipstensleden) i ordning,
- att se till att stigar, gamla gruvor och varphögar bevaras för kommande generationer,
- att alltid söka fler och attraktivare sätt att visa upp området,
- att alltid söka efter nya möjligheter för att synliggöra slipstenshanteringen och dess historia,
- att aktivt marknadsföra Orsas Slipstensgruvor och Museet som besöksmål,
- att få så många Orsabor som möjligt att hitta till oss och till Orsas egen historia,
- att hela tiden förnya oss för att locka fler och fler besökare från hela vårt land och från många andra länder.

         
Höst i Stockholmsgruvan, det enda dagbrottet som idag är vattenfyllt - en vacker liten sjö. Foto: Annmari Engström, 21 september 2007
Slipstensföreningen välkomnar Dig som medlem!

Vi vill gärna utöka vår skara av slipstensvänner. Du är därför mycket välkommen, vare sig Du vill arbeta ideellt med oss, eller vara stödjande medlem.
Årsavgift är f n 100:-.

Maila ditt namn, adress och telefon till
info@orsaslipsten.se.

TILLBAKA

7
STYRELSEN 2017

Ordinarie ledamöter:
Jörgen Nohrin, ordf, 076-778 60 67
A
nnmari Engström, 070-689 14 65,
Eva Andersson, 070-366 08 09
Gun-Britt Lindberg 072-5454140 
Ingela Gundmark Göthe 070-876 36 58


Ersättare/suppleanter:
Torsten Lenner, 0250- 55 03 30
Anders Lofvar, 0250-55 03 58

Revisorer:
Kåre Olsson
Ulf Hurtig, 0250- 55 01 16

R
evisorsersättare:
Leif Andersson     0250-41721

                                          
Orsa Slipstensförenings swish nummer: 123 148 23 63, när du inte har kontanter med dig för medlemsavgiften, Historievandringen, Barntemadagen och liknande. Bankgiro nummer 498-6931.
        
 

Restaurangen har ny arrendator och heter sedan februari 2016 Famous Moose. De har öppet kl.10-15 på vardagar, lunch serveras kl.11-14. Man kan också ta en fika. Öppettiderna gäller fram till starten av sommarsäsongen.

Här kan du hitta tips om Dalarnas och Orsas geologiskt intressanta platser eller se videor från ställen med geologi-anknytning. Titta också in i museet och dess utställning över livet i dagbrotten under många århundraden.TILLBAKA