Orsa Slipstensförening


Orsa Slipstensförening bildades 1996. Bygget av museet påbörjades med hjälp av Orsa kommun, Orsa Jordägare och EU-bidrag. Själva byggnaden blev klar under 1998, och kunde öppnas för besökare 1999. Då var fortfarande allt arbete med husen omkring och på gården kvar. Restaurangen kom också igång under år 2000. År 2001 utsågs Slipstensmuséet till "Orsas vackraste byggnad".


Föreningen ansvarar och sköter anläggningarna inom museiområdet med dess byggnader och föremål. 


Föreningen arrangerar en hel del verksamhet. Nämnas kan...


- Historievandringar med rollspel 

- Temadagar för barn under sommarsäsongen

- Julmarknad vid Muséet

- Gruvtomtemor tar emot barnens önskelistor 


Föreningen finns också med vid Kulturdagar, Länsmuseets hembygdsutställningar, geologisamverkan för Siljansringen, Gammaldags marknad i Orsa centrum, m fl aktiviteter år från år. 


Föreningen samarbetar med flera lokala och regionala organisationer, förvaltningar och företag. 


Både fastigheten med Orsas Slipstensmuseum och det 2 kvkm stora området med Orsas Slipstensgruvor ägs idag av Orsa Sockensamfälligheter. För verksamheten i området och i muséet ansvarar däremot Orsa Slipstensförening helt och hållet.
Orsa Slipstensförening är en ideell organisation och styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två ersättare. Dessutom organiserar man arbetsgrupper vid behov, bestående av skiftande antal personer. Här finns alltså många ideella krafter som mycket engagerat gör sitt bästa för verksamheten.


Slipstensföreningens ansvarsområden är...


- att bevara Gruvstugan, Hackstugan, slogboden och den fantastiska miljön,
- att sköta och utveckla verksamheten i museet med dess samlingar,
- att bjuda in till musik- och kulturevenemang i de unika gruvmiljöerna,
- att hålla vandringsleden (Slipstensleden) i ordning,

- att se till att stigar, gamla gruvor och varphögar bevaras för kommande generationer,
- att alltid söka fler och attraktivare sätt att visa upp området,
- att alltid söka efter nya möjligheter för att synliggöra slipstenshanteringen och dess historia,
- att aktivt marknadsföra Orsas Slipstensgruvor och Museet som besöksmål,
- att få så många Orsabor som möjligt att hitta till oss och till Orsas egen historia,
- att hela tiden förnya oss för att locka fler och fler besökare från hela vårt land och från många andra länder.Slipstensföreningen välkomnar Dig som medlem!

Vi vill gärna utöka vår skara av slipstensvänner.

Du är därför mycket välkommen, vare sig Du vill arbeta ideellt med oss, eller vara stödjande medlem.
Årsavgift är f n 100:-.

Maila ditt namn, adress och telefon till info@orsaslipsten.se.Styrelsen


Valda ledamöter vid årsmötet 2021
.


 Ordinarie ledamöter

Jörgen Nohrin, ordförande, 076-778 60 67

Gun-Britt Lindberg, sekreterare, 072-5454140 

Robin Liljedahl, kassör

Ewa Andersson, ledamot

Tomas Karlsson, ledamot

Janne Bäckman, suppleant

 Martina Brodén, suppleant

 

Ulf Hurtig, revisor

Leif Andersson, revisorssuppleant


Valberedning, vakant    
Orsa Slipstensförenings swish nummer: 123 148 23 63


(när du inte har kontanter med dig för medlemsavgiften, Historievandringen, Barntemadagen och liknande)


Bankgiro nummer 498-6931