SLIPSTENSALNEN
sten
Själva måttstocken var slipstensalnen, 20 verktum lång.
Alnen användes för att mäta diametern och tjockleken.
Dessutom användes alnen när man ville kontrollera att slipstenens sidor var plana.


1 Alning
= 20 verktum = 50 cm  (diameter på ämnet) = 4 verktum = 10 cm (tjocklek på ämnet)

Den minsta storleken var 4 slipstenar på en alning, den största storleken var 4 alningar på en slipsten.
fjärdedel                                    13 - 14 tum
trekvarter                                          15 tum
halvalning                                   16-17 tum
fjärdekvarter                                    18 tum
trefjärdekvarter                               19 tum
alning                                                20 tum
en och enfjärdedelsalning       21 ½ tum
halvfemte                                    22-23 tum
en och trefjärdedelsalning           24 tum
tvåalning                                           25 tum
två och enhalvalning                     26 tum
trealning                                      27-28 tum
tre och enhalvalning                     29 tum
sexkvarter                                        30 tum

TILLBAKA