GEOLOGI
sten
  

Det började med en smäll.
En meteorit slog ner. Berg vältes över ända, sten smälte, nya material bildades.
Landskapet förändrades på bråkdelen av en sekund och skapade ett nytt unikt geologiskt område:
    
Siljansringen                 
Den stora smällen kom för så där en 360 miljoner år sedan. Det var då som den stora meteoriten träffade jorden och kom att skapa det unika landskap som Siljansområdet är i dag. Den enorma förödelse meteoritnedslaget måste ha inneburit skapade nya förutsättningar som kom att få betydelse miljoner år senare.

Vid kanten av kratern bildades sjöar som Orsasjön, Skattungen och Siljan. Under årmiljonerna bildades nya bergarter.

Avtryck av dåtidens djur bevarades i det som kom att bli våra kalkbrott. I en del av den stora ringen bildades Orsasandstenen,
den sten som mer än något annat kom att prägla Orsas utveckling.

  
Den komplicerade och unika geologin i Siljansringen har även lockat andra ekonomiska projekt med varierande och med mer kortsiktig framgång. Redan på 1800-talet borrades efter olja och gas i Siljansringen. Både olja och gas hittades också, om än ej i kommersiellt gångbara mängder. Ett och annat hem har dock uppvärmts med gas från sitt eget borrhål! Under 1980-talet föranledde den unika geologin i området Dala Djupgas att testa den s k djupgasteorin. Forskningsmässigt var projektet mycket intressant. Men inte heller denna gång nåddes någon kommersiell framgång.
Två av Europas djupaste borrhål finns dock kvar i området.

Stenens rike i Sverige var ett samarbetsprojekt, där Slipstensmuseet i Orsa ingick som en av basanläggningarna. De övriga var Porfyrmuseet i Älvdalen, Koboltgruvan i Los och kvarnstensbrytningen i Malung. Det var än en gång vår mycket speciella geologi, som var grunden till projektet Stenriket.
I området som innefattades av projektet Stenens Rike
hittar man Orsas rödbruna sandsten, Älvdalsporfyren och den mörka diabasen från Malung. Här finns också fossil i de nedlagda kalkbrotten, den unika Särnaiten norr om Särna och kanske en agat vid älvens strand i Malungsfors.

Imuseet finns en liten utställning med bilder och stenprover från Stenens Rike.
sten

"METEORUM, ett världsvitt nätverk av geoparker"

Hösten 2010 startades Projekt Meteorum mot bakgrunden av den unika geologin i vårt område:

"Bland geologer har det länge påpekats att de unika geologiska värdena är av såväl nationellt som internationellt intresse och bättre borde lyftas fram inom turistnäringen, men även i undervisningssyfte. Likaså har det bland tjänstemän på museer uttryckts att kalk-och sandstensindustrin i området kan lyftas fram i samma syfte eftersom intresset för industrihistoria ökar över hela världen. "

Med hjälp av ett antal svenska och internationella bidragsgivare och många ansedda forskare inom geologin har man sedan uppstarten arbetat envetet med målsättningen "att via projekt Meteorum Touch The Universe etablera Sveriges första såväl nationella som internationella geopark i Siljansbygden."

Detta projekt växer varje år och Orsas Slipstensgruvor är en av den tänkta geoparkens hörnstenar.
Många studiecirklar och föreläsningar arrangeras varje år för allmänheten i projektets regi och av projektets olika deltagarorganisationer och anläggningar. Orsa Slipstensförening är en Sedan år 2010 har Projekt Meteorum utvecklats med siktet inställt på att etablera och marknadsföra Siljansringens av dessa.

Läs mer om Projekt Meteorum på
www.meteorum.se
sten

  
TILLBAKA